Budapest Főpolgármesteri Hivatal

 

A Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal, a Fővárosi közgyűlés az önkormányzati döntések előkészítésére és azok végrehajtására, valamint egyéb feladatokra egységesített hivatal. A Főpolgármesteri Hivatal központi irodájában foglalkoznak a főpolgármester melletti titkársági teendőkkel, valamint minden lakossági megkeresésnek a fogadásával és az azzal kapcsolatos témák, igények levelezési, koordinatív és szakmai-jogi tanácsadói feladataival egyaránt, ami nem kis feladat. A Fővárosi Közgyűlések napirendjeire kerülő előterjesztések előkészítésében és az önkormányzat esélyegyenlőségi tevékenységének szakmapolitikai koordinációjában is közreműködik az iroda. Ezen kívül a kiemeltnek számító projektekkel kapcsolatban, valamint a főváros területét érintő településrendezési tervek összhangjának kialakításában. Konzultációk és kerületi egyeztetések keretében Budapest minden érdekeit szolgáló szempontok érvényesítésének megvalósításában. A Fővárosi Drogmegelőzési program és az ország legnagyobb folyójának, a Dunának a fontos szerepével is kiemelten foglalkoznak. Az Iroda különböző feladatait három önálló csoporton belül végzik az Iroda munkatársai. A Levelezési csoport, a Sajtó csoport és a Nemzetközi csoport felelnek az egyes feladatkörök precíz és pontos elvégzéséért.

Budapest főpolgármestere Tarlós István, az önkormányzatnak a város polgárjai által hivatalosan megválasztott vezetője. A főpolgármester az elnöke a Fővárosi Közgyűlésnek, képviseli az önkormányzatot, és a főjegyző közreműködésével irányítja a Főpolgármesteri Hivatalt. A főjegyzőt, aki most Dr. Sárádi Kálmánné, a Fővárosi közgyűlés egy pályázat alapján, határozatlan időre nevezi ki. Ennek a magasrangú tisztségnek a betöltéséhez alapfeltétel a jogi végzettség. A közgyűlés a főjegyzőre vonatkozó szabályok és feltételek szerint kinevez legalább egy, de legfeljebb három aljegyzőt, akik a főjegyző munkáját hivatottak segíteni a feladatai ellátásában.

A főpolgármester irányítja és vezeti a Főpolgármesteri irodát, valamint közvetlenül az ő irányítása alá tartozik a Városfejlesztési, a Pénzügyi és a Humán főpolgármester-helyettesek által vezetett irodák is, valamint a Humán Menedzsment Főosztály, a Szervezési és Informatikai Osztály és a Városigazgatóság Főosztály szakmai tevékenységeinek a felügyeletét is.

A Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes – Dr. Szeneczey Balázs – irányítása alá tartozik a helyettesi iroda, a Városépítési Főosztály és a Beruházási és a Projektmenedzsment Főosztály. A Pénzügyi Főpolgármester-helyettes – Dr. Bagdy Gábor József – a helyettesi iroda, a Pénzügyi Főosztály, a Vagyongazdálkodási Főosztály és az Igazgatási és Hatósági Főosztályon belül a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos tevékenységek felügyeletét irányítja. A Humán főpolgármester-helyettes – Szalay-Bobrovniczky Alexandra – a helyettesi iroda vezetése mellett a Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály szakmai tevékenységének a felügyeletét végzi, a hajléktalan ellátás kivételével.

A jegyző a Főjegyzői iroda, az Adó Főosztály, a Belső Ellenőrzési Osztály, a Human Erőforrás Menedzsment Főosztálya Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály, valamint a Szervezési és Informatikai Főosztály irányítja. Az Adó Főosztályhoz tartozik az Ellenőrzési és Hatósági Osztály, a Nyilvántartási Osztály, a Pénzforgalmi és Ügyfélszolgálati Osztály, valamint a Végrehajtási és Felszámolási Osztályok vezetése. A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályhoz a Humánpolitikai Osztály és a Munkaügyi Osztály ügyeinek kezelése tartozik. A Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály pedig a Kulturális és Turisztikai Osztály, a Sport Osztály és a Szociálpolitikai Osztály ügyeit kezeli és irányítja. A Szervezési és Informatikai Főosztályhoz tartozik a Közgyűlési és Bizottsági Osztály, az Alkalmazástechnikai Osztály, és a Stratégiai és Tervezési Osztály, az informatikai tevékenységek kivételével.

Emellett a főjegyző irányítja közvetlenül a három kinevezett aljegyzőt.

Az Aljegyző I. – Bárdonné dr. Brenda Mónika – foglalkozik a következő területek ügyeivel. A Beruházási és Projektmenedzsmentek Főosztály keretén belül az Intézményfejlesztési Osztály, a Közlekedésfejlesztési Osztály, a Közmű-és Környezetfejlesztési Osztály, a Projektmenedzsment Osztály és a Gazdasági Osztály. A Városigazgatóság Főosztály keretén belül a Kommunális Közszolgáltatási és Környezetügyi Osztály, a Közlekedési Közszolgáltatási Osztály, a Közterület-használati Osztály és a Közgazdasági és Pénzügyi Osztály. A Jogi Főosztály keretén belül pedig a Jogi Előkészítő Osztály és a Perképviseleti Osztály.

Az Aljegyző II. – Meggyesné dr. Hermann Judit – a felelős az Igazgatási és Hatósági Főosztály keretén belül az Iratkezelési Osztály és az Ügyfélszolgálati Iroda ügyeinek kezeléséért. Ezen kívül a Szervezési és Informatikai Főosztály keretén belül hozzá tartozik az informatikai tevékenységek felügyelete. A Vagyongazdálkodási Főosztály Lakásgazdálkodási Osztálya és a Vagyongazdálkodási Osztály, valamint a Városépítési Főosztály Városfejlesztési Osztálya és a Városrendezési Osztály is.

Az Aljegyző III. – Nágel Ilona – vezeti a Pénzügyi Főosztályt, és azon belül a Kincstár Osztály, a Kontrolling Osztály, a Költségvetési Osztály, a Pénzügyi, Számviteli és Kataszteri Osztály és a PIR Felügyeleti, Oktatási Osztályok ügyeit. Valamint még az Üzemeltetési Főosztály Biztonsági és Vagyonvédelmi Osztálya, az Épület-fenntartási és Karbantartási Osztály, a Gazdasági Osztály, és a Műszaki-technikai Osztály részlegeit is.

Minden főosztálynak és osztálynak egyaránt meg vannak a saját, kinevezett felsővezetői, akik irányítják a különböző osztályokon végzett tevékenységeket, és segítik a főjegyző és az aljegyzők munkáját az adott területen.

A Budapest Főpolgármesteri Hivatal pontos címe és elérhetősége:

1052 Budapest, Városház u. 9-11. +36-1-327-1000/Központ, +36-1-327-1208/Ügyfélszolgálat, +36-1-327-1209/Ügyfélszolgálat | http://budapest.hu